REGULAMENTUL CONCURSULUI „CÂȘTIGĂ O BOXĂ INTELIGENTĂ GOOGLE HOME MINI”

  • de

REGULAMENTUL CONCURSULUI ” CÂȘTIGĂ O BOXĂ INTELIGENTĂ GOOGLE HOME MINI”

Secțiunea I: Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

1.1. Organizatorul campaniei “ CÂȘTIGĂ O BOXĂ INTELIGENTĂ GOOGLE HOME MINI” este ANTREPREVISION CONSULTING SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Becas nr 18-20, ap 2, Cluj, având codul unic de înregistrare 40062290, număr de ordine în registrul comerțului J12/4863/2018, reprezentată prin Ruscan Mariana cu funcția de Administrator, denumită în continuare Organizator.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei.

1.3. Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislației aplicabile in România, pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin acte adiționale. Orice modificări vor intra în vigoare numai odată cu publicarea pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation a actului adițional prin care organizatorul a modificat regulamentul.

1.5. Acest concurs nu este organizat si nici sponsorizat de catre Facebook sau Google.

Secțiunea II: Mecanismul de participare

2.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation https://www.facebook.com/caisstartupnation1/. Pentru a se înscrie la tragerea la sorți pentru câștigarea premiului, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să dea like paginii de Facebook CAIS Start-up Nation https://www.facebook.com/caisstartupnation1/;
  • să distribuie public postarea aferentă concursului pe pagina personală de Facebook;
  • la postarea aferentă concursului, să dea tag într-un comentariu unui prieten.

2.2. Organizatorul nu este răspunzător pentru felul în care participanții respectă condițiile de înscriere la concurs.

2.3. Câștigătorul va fi desemnat cu ajutorul unui program de randomizare și anunțați pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation.

2.4. După anunțarea câștigătorului, acesta are obligativitatea de a-și transmite datele de contact pentru a putea intra în posesia premiului.

2.5. În cazul în care un câștigător nu poate fi validat, pentru că nu a putut fi contactat sau refuză să accepte premiul, va fi declarat câștigător următorul clasat, așa cum este desemnat cu ajutorul programului de randomizare.

2.6. Premiul va fi expediat de către organizator la adresa transmisă de câștigător.

2.7. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

Secțiunea III: Perioada de desfășurare a concursului

3.1. Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 24.02.2020- 08.03.2020. Înscrierile în concurs se vor putea face începând cu data de 24.02.2020 până în data de 08.03.2020 ora 24:00 pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation.

3.2. Câștigătorul concursului va fi desemnat în data de 09.03.2020 și va fi anunțat in secțiunea de comentarii aferentă postării concursului.

Secțiunea IV: Dreptul de participare

4.1. La concurs poate participa orice persoana fizică având vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, atât cetățeni români cât și cetățeni străini dar care sunt rezidenți în România, sau cu domiciliul/reședința temporară în țară.

4.2. La concurs NU au drept de participare următoarele persoane:

  1. angajații companiei organizatoare (prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricăror imobile/ locații în cadrul cărora își desfășoară activitatea.
  2. membri familiilor menționați la pct. a de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră)
  3. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți de la data începerii concursului.

Secțiunea V: Premiile și valoarea acestora

În cadrul campaniei se va acorda următoarul premiu:

  • O Boxă Inteligentă Google Home Mini
  • Valoarea totală estimată a premiului este de 146,99 lei cu TVA inclus.

Secțiunea VI: Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

6.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (EU) 679/2016 (GDPR). În cadrul acestei campanii datele personale ale câștigătorului (nume, adresa de e-mail, telefon) nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților lor și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Datele personale vor fi păstrate și prelucrate exclusiv în cadrul companiei ANTREPREVISION CONSULTING SRL.

6.4. Înscrierea la campania “Câștigă o boxă inteligentă Google Home Mini”, constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele conturilor lor de Facebook vor fi făcute publice pe pagina de Facebook a CAIS Start-up Nation.

Secțiunea VII: Încetarea înainte de termen a Campaniei

7.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

7.3. În situațiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publică pe pagina de Facebook CAIS Start-up Nation.

7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei menționate la Secțiunea III pct. 3.1. (08.03.2020), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective și independente de voința organizatorului.

Secțiunea VIII: Litigiile și legea aplicabilă

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

8.2. Legea aplicabilă este legea română.

Secțiunea IX: Sesizări

9.1. În vederea sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: office@cais.ro. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada derulării Campaniei, pe site-ul oficial CAIS (www.cais.ro). Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Organizator, S.C. ANTREPREVISION CONSULTING S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *